Check-in

Check-out

Please Select

Best Rate Guarantee

Join Now

สามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
- เปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06:00 - 23:59 น.
- วันเริ่มโครงการ 8 ตุลาคม 2564
- วันสิ้นสุดโครงการ 30 มกราคม 2565 (เช็คเอ้าท์)
- จองล่วงหน้า 7 วันก่อนเข้าพักเท่านั้น

- ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังค์ เท่านั้น

* ลูกค้าต้องสแกนใบหน้าและสำเร็จผ่านแอพพลิคชั่นที่ตามโครงการกำหนด ที่โรงแรมก่อนเช็คอินเท่านั้น